Zásahová jednotka bezpečnostnej služby SAFINN, s.r.o, rýchlo, bezpečne a kdekoľvek...

Zásahová jednotka

Vlastná zásahová jednotka pre mesto Vráble a okolie

Spoločnosť Safinn s.r.o pre zvýšenie kvality a dosahu svojich služieb zriadila v meste Vráble svoju vlastnú zásahovú jednotku pre mesto Vráble a blízke okolie. Prostredníctvom zásahovej jednotky zabezpečujeme nepretržitú fyzickú kontrolu chránených objektov, vrátane veľmi krátkej reakčnej doby na poplach aj vzhľadom na on-line prepojenie zásahovej jednotky s pracovníkmi pultu centrálnej ochrany.