Poskytujeme pro obchodných partnerov aj služby spojené s pultom centrálnej ochrany.

Pult centrálnej ochrany

Naša spoločnosť z dôvodu komplexnosti poskytovaných bezpečnostných služieb poskytuje pre obchodných partnerov aj služby spojené s pultom centrálnej ochrany.(ďalej len „PCO“)

Na kontrolu a monitoring chránených objektov prevádzkujeme jeden z najmodernejších PCO na trhu JABLONET PRO od firmy Jablotron.

Aplikácia JABLONET PRO je moderný informačný systém vyvinutý špeciálne pre prevádzkovateľov pultov centralizovanej ochrany. Ide o robustné, plne sieťové riešenie, ktoré je zabezpečené proti výpadkom aj úmyselnému napadnutiu. Jednotlivé moduly aplikácie sú ušité na mieru pre pracovníkov monitorovacích centier.

JABLONET PRO umožňuje pripájanie profesionálnych zabezpečovacích systémov na ochranu objektov, vrátane nového systému JABLOTRON 100, monitorovanie vozidiel aj osôb, vrátane zobrazenia ich polohy na mapách, kontrolu on-line obchôdzkových systémov, sledovanie obrazu kamier, vrátane GSM kamier EYE-02 a mnoho ďalších technológií.

Po prijatí a spracovaní poplachového signálu na PCO zabezpečíme následné vyslanie zásahovej jednotky do chráneného objektu do jednej minúty. Týmto zabezpečujeme nepretržitú ochranu Vášho objektu 24 hod. denne spojenú so zákrokom zásahovej jednotky pri narušení objektu.

Chránená dielňa

Naša spoločnosť na PCO zamestnáva ľudí so zníženou pracovnou schopnosťou prostredníctvom chráneného pracoviska, s podporou Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, čím im umožňuje úspešne sa etablovať na trhu práce.