Fyzická ochrana objektov

Fyzická ochrana objektov

Strážna služba

SAFINN, s.r.o. sa v oblasti fyzickej ochrany zameriava predovšetkým na poskytovanie komplexných služieb pre prípad potreby ochrany objektov a majetku zmluvných partnerov. Po uzavretí zmluvy na základe požiadavky obchodného partnera a po oboznámení sa s režimom v objekte je vypracovaný špeciálny kontrolný, ochranný a obchôdzkový systém, vystihujúci špecifické potreby ochrany objektu a majetku ako aj osobitné požiadavky partnera.

Prostredníctvom bezpečnostných pracovníkov na objektoch zabezpečujeme kontrolu vstupu a výstupu osôb a motorových vozidiel do objektu a ytvoríme systém sledovania oprávnenosti vstupu osôb do zabezpečovaných objektov ako aj ich kontrolu.

Kvalifikácia a odbornosť zamestnancov

Naša spoločnosť zamestnáva len občiansky a morálne bezúhonných občanov s charakterovými vlastnosťami zodpovedajúcimi nárokom predpokladaným pre výkon bezpečnostnej služby. Zamestnanci firmy pred nástupom musia absolvovať odbornú právnu prípravu resp. kurz odbornej spôsobilosti a musia spĺňať kritériá psychickej a fyzickej spôsobilosti.

Bezpečnostní zamestnanci našej spoločnosti sú odborne a fyzicky pripravení vykonávať svoju činnosť pri zabezpečení ochrany majetku našich obchodných partnerov a spĺňajú kritériá, ktoré vyplývajú zo zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti v platnom znení.

Najmodernejšie systémy ochrany

Na kontrolu a monitoring chránených objektov prevádzkujeme jeden z najmodernejších pultov centrálnej ochrany (ďalej len „PCO“) na trhu JABLONET PRO od firmy Jablotron.

Aplikácia JABLONET PRO je moderný informačný systém vyvinutý špeciálne pre prevádzkovateľov pultov centralizovanej ochrany. Ide o robustné, plne sieťové riešenie, ktoré je zabezpečené proti výpadkom aj úmyselnému napadnutiu. Jednotlivé moduly aplikácie sú ušité na mieru pre pracovníkov monitorovacích centier.

JABLONET PRO umožňuje pripájanie profesionálnych zabezpečovacích systémov na ochranu objektov, vrátane nového systému JABLOTRON 100, monitorovanie vozidiel aj osôb, vrátane zobrazenia ich polohy na mapách, kontrolu on-line obchôdzkových systémov, sledovanie obrazu kamier, vrátane GSM kamier EYE-02 a mnoho ďalších technológií.

Po prijatí a spracovaní poplachového signálu na PCO zabezpečíme následné vyslanie zásahovej jednotky do chráneného objektu do jednej minúty. Týmto zabezpečujeme nepretržitú ochranu Vášho objektu 24 hod. denne spojenú so zákrokom zásahovej jednotky pri narušení objektu.