Stará Turá / 2014

Priemyselný park Chirana

Ukážka optimalizácie energetického systému v priemyselnom parku Chirana Stará Turá, kde došlo k zmene palivovej základne z centrálneho zdroja tepla na spaľovacie zariadenie využívajúci odpad z prvovýroby (agroodpad) pripojený na energetický systém B.E.Z.O., vplyvom čoho došlo k úsporám 73 %

Posledné události

Nový web Safinn, s.r.o.

Spustili sme nové webové stránky pre sprehľadnenie ponuky našej spoločnosti a zároveň sa snažíme poskytnúť vám čo najrýchlejšiu a naj-komfortnejšiu možnosť nás kontaktovať.
viac +